V ÚLZ Vás také uvítáme v dobře zásobené lékárně, kde plynule navazujeme na kompletní servis klientům. Poskytujeme kvalitní, bezpečné, účinné léky a potravinové doplňky spolu s nezbytnými  informacemi při jejich vydávání. K řešení osobních zdravotních potíží každého klienta přistupujeme individuálně, a to v neustále se měnícím spektru léčiv a léčivých přípravků na trhu. Snažíme se držet krok s vývojem léků a s novými léčebnými poznatky, které pak spolehlivě doporučujeme našim klientům. Navíc pravidelně nabízíme bonusové, slevové a sezónní výprodejové akce, abychom potřebným vyhověli vstřícnými cenami. K dlouhodobě nejvyhledávanějším, v prevenci i doplňkové léčbě hlavně sluchového ústrojí, patří v ústavní lékárně např. lék s klinickou studií - Tebokan tablety - s účinnou látkou jinanem dvojlaločným (lat. gingko biloba). Za Vaše inspirativní přání a připomínky děkujeme!

PharmDr. Iva Velčevová

______________________________________________________________________________________

 

     Na radiodiagnostickém oddělení ÚLZ provádíme základní rentgenografická vyšetření  pro potřeby našich i ostatních spolupracujících klinických pracovišť bez potřeby předchozího objednání. K provedení je potřebná pouze řádně vyplněná žádanka k vyšetření, s podpisem a razítkem indikujícího lékaře a jeho identifikačními prvky. Garantujeme odborné lékařské vyhodnocení snímků obvykle okamžitě, nejpozději však do 24 hodin. Pracovní doba ve všední dny mimo pátek je 7.00 hod. – 15.00 hod., v pátek 7.00 – 12.30 hod.

     Skiaskopicko - skiagrafická vyšetření trávicího traktu a ostatní (např. fistulografie, cílené snímky a jiné), včetně vylučovací urografie musí být předem objednány na tel. čísle 973 212 467, u vyl. urografie navíc i s  informovaným souhlasem nemocného k vyšetření. Vlastní vyšetření se pak provádí v přesně stanoveném časovém limitu. I zde garantujeme odborné lékařské vyhodnocení  do 24 hod. Podmínkou je řádně vyplněná průvodka k vyšetření indikujícím klinickým lékařem .

     Většina sonografických vyšetření se provádí po předchozím objednání na lince 973 212 467, odborné lékařské vyhodnocení garantujeme okamžitě. Podmínkou je opět řádně vyplněná průvodka indikujícího lékaře k vyšetření. Naléhavé případy se vyšetřují mimořádně, ale pouze po konzultaci s lékařem radiologem.

MUDr. Antonín Benda
radiolog

______________________________________________________________________________________

 

Jak se k Vám dostaneme? Kde sídlíte?

Adresa i kontakt na naše pracoviště jsou dostupné na našich internetových stránkách. Pracoviště tlakových komor se nachází v areálu Ústřední vojenské nemocnice na Praze 6, dostanete se sem nejlépe tramvají č. 1,2,18 případně autobusem 216. V areálu nemocnice se pak můžete orientovat na informačních mapách instalovaných u vchodů pro pacienty (naleznete nás pod označením „pavilón ÚLZ“). Před naším ústavem lze bezplatně parkovat, kapacita je však omezená a místo rozhodně nemůžeme zaručit.
 
O hyperbarické oxygenoterapii resp. terapii v tlakových komorách jsem nikdy neslyšel. Jedná se o nějaké alternativní nebo experimentální metody?

Hyperbarická oxygenoterapie je v našich podmínkách skutečně relativně málo rozšířená a často o ní bohužel nemá podrobnější představu ani odborná veřejnost. Hyperbarická medicína má mnohem větší zastoupení v přímořských státech, protože pod ní spadá i zdravotní problematika potápění. Jedná se o účinnou a rutinně zavedenou léčbu, která má své indikace, účinnost, výsledky ale i rizika a komplikace, byť málo časté. Jako v každém jiném oboru medicíny i zde probíhají a proběhly mnohé studie, které prokazují účinnost této metody i v moderním pojetí medicíny založené na důkazech (EBM – evidence based medicine).

Zlepšuje terapie v tlakových komorách celkově zdravotní stav?

Dýchání kyslíku v přetlakové komoře má sice rozsáhlé účinky na celý organizmus, ale pro zdravotní stav a pro léčbu mají tyto změny význam pouze u konkrétních nemocí, které se zde léčí. Jinak je pro organismus zbytečnou zátěží. Pobyt člověka v přetlakové komoře člověka rozhodně neomlazuje, nezlepšuje kvalitu pokožky, nedodává vitalitu nebo energii atd. Léčba, která není jasně zdůvodněná, se stanoveným cílem a očekávaným výsledkem, je nepřípustná.

V komoře budu sám? O jak velký prostor se jedná, jak přetlaková komora vypadá?

Naše tlaková komora je v podstatě kovový válec s malými okny po stranách. Velikost podlahové plochy uvnitř je cca 4x2 metry. V komoře je místo k sezení pro 5 lidí a v naprosté většině případů je plně obsazená. U lidí trpících klaustrofobií se někdy mohou vyskytnout potíže, ale je zcela neobvyklé, aby to byla definitní překážka v absolvování terapie. Komoru si je možné předem prohlídnout na fotografiích na našich internetových stránkách případně po domluvě osobně.

Může dojít k nějakým komplikacím? Je léčba bezpečná?

Komplikace a nežádoucí účinky jsou zcela výjimečné. V průběhu sezení v komoře může v různých fázích a z různých příčin dojít například k točení hlavy, bušení srdce, nevolnosti, nadměrnému pocení, subjektivnímu pocitu horšího dýchání, bolesti ucha, vzácně ke křečím a jiným. Skutečně se však jedná o málo časté až vzácné situace, které navíc při správném postupu většinou velmi rychle odeznívají a nemají další zdravotní následky. Léčba v přetlakové komoře je skutečně velmi bezpečná.

Jaké vyšetření mám před léčbou v komorách podstoupit? Kdo mi vše vysvětlí a bude vést léčbu?

K první návštěvě na našem pracovišti si sebou přineste žádanku odesílajícího lékaře (ORL, diabetolog, chirurg…) a zprávu z jejich posledního vyšetření. S Ústřední vojenskou nemocnicí nemáme propojené počítačové sítě, platí to tedy i pro pacienty vyšetřené ve stejném areálu. Dále si s sebou přineste interní závěr (od praktického lékaře nebo internistu), že jste „schopen léčby v přetlakové komoře“, případně „schopen absolvovat hyperbarickou oxygenoterapii“. Pokud si Váš lékař není jistý, co všechno to obnáší, postačí výpis z Vaší dokumentace se souhrnem diagnóz, užívanými léky, proběhlými operacemi a zejména aktuálně probíhajícími nemocemi. Ve speciálních případech, pokud máte například implantový kardiostimulátor nebo jiný aktivní přístroj, musí léčbu schválit také příslušný odborník. Definitivní zhodnocení nálezů a rozhodnutí o zahájení léčby v komoře pak provede při první návštěvě náš specialista, který také určí, jak dlouho bude léčba trvat. Také Vás poučí o všech okolnostech léčby a budete mít možnost klást mu případně dotazy.

Kolikrát musím do komory přijít? Jedná se o jednorázovou léčbu?

O jednorázovou léčbu se nejedná. Do komory musíte přijít vícekrát v rámci našeho harmonogramu, který Vám upřesní sestra. Sezení probíhají v různých časech dopoledne i odpoledne, 4 dny v pracovním týdnu. Počet sezení a tím pádem i délka pobytu se liší podle Vašeho zdravotního problému. Většinou se jedná o cca 8-10 sezení, tj. cca 2-3 týdny.

Můžu nějaké návštěvy vynechat nebo chodit v do komory na léčbu každý den v různých časech?

Ve zcela výjimečných případech a zejména po odsouhlasení naším lékařem to teoreticky možné je. Prakticky si musíte čas naplánovat tak, abyste mohli chodit v domluveném čase po celou dobu léčby a bez absencí. K začátku terapie se musíte dostavit včas, včetně nutné doby na převléknutí. Pozdní příchody nebo absence bývají okamžitým důvodem k ukončení léčby. Kapacita komor je bohužel k počtu pacientů velmi omezená.

Chci se objednat na konkrétní termín, ale bylo mi sděleno, že to není možné. Proč?

Kapacita komor je omezená a za normálních okolností jsou komory trvale obsazené. Další pacient tedy může začít léčbu, až když jí někdo jiný skončí. To však v delším časovém rámci nejde naplánovat, počet sezení není předem jasně daný a navíc se může měnit i v průběhu samotné léčby. Také se občas mohou vyskytnout neodkladné případy, kdy dochází k provozním změnám v programu. Proto není možné určit přesný datum, kdy může jednotlivec nastoupit. Na druhou stranu, sestry Vám při telefonickém rozhovoru vyjdou maximálně vstříc a mohou respektovat Vaší žádost, že chcete nastoupit například až po nějakém konkrétním datu, chodit jenom dopoledne atd. Základem je vzájemná telefonická domluva.

Jak dlouho trvá jedno sezení a co budu v jeho průběhu dělat?

Jedno sezení trvá 2 hodiny plus čas potřebný na převléknutí. V průběhu si můžete číst časopis nebo knížku. Pozor, do komory nesmí noviny (resp. novinový papír). Elektrická zařízení nejsou povolená (mobily, čtečky, notebooky atd.). V průběhu také nemůžete spát, protože od Vás potřebujeme zpětnou vazbu, schopnost komunikovat a reagovat na případné pokyny.

Co si sebou mám k léčbě přinést?

Do komory je nutné se převléknout a to do bavlněného oblečení. Ponožky a spodní prádlo (podprsenky) celobavlněné být nutně nemusí. Můžete si na sebe vzít například tepláky a tričko nebo pyžamo. K dispozici jsou oddělené šatny se sprchou. Dámy se musí odlíčit a před léčbou nepoužívat mastné krémy. Do komory si dále můžete vzít tekutinu na pití v lahvi (nejlépe neperlivou vodu), vhodné je mít bonbón nebo žvýkačku a něco na čtení (ne noviny, ale časopis nebo knížku). Elektrická zařízení a mnoho dalších věcí nejsou v komorách povoleny. Samozřejmě nezapomeňte na lékařské zprávy a doporoučení uváděné již výše.

Užívám různé léky, mohu do komor? Je nutné upravovat jejich dávkování nebo léky vysazovat?

Seznam užívaný léků a jejich dávkování sami rozhodně nijak neupravujte a i v den nástupu si všechny léky vezměte, tak jak to děláte jindy. V naprosté většině případů není nijaké omezení a léky budete užívat dále beze změny. Pokud užíváte nějaké nezvyklé léky, například aktuálně probíhající protinádorovou medikaci, případně léky proti epilepsii upozorněte nás radši předem, telefonicky, při domlouvání termínu. Léky na běžné interní nemoci – vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol, léky proti cukrovce a mnoho dalších nepředstavují pro léčbu žádný problém.
 
Budu něco platit?

Léčba v hyperbarické komoře je v indikovaných případech plně hrazena ze zdravotního pojištění. Za léčbu tedy nic neplatíte.

Slyšel jsem o komerčním dýchání kyslíku v různých barech a wellness centrech? Jedná se o stejnou metodu?

Rozhodně ne. Základem léčby je až 2,5x vyšší tlak (než atmosférický) vdechovaného kyslíku, který nelze dosáhnout jinak, než ve specializované přetlakové komoře. Volně dostupné dýchání kyslíku při normálním, případně jen mírně zvýšeném tlaku, jednoduše a prokazatelně (z fyzikálních důvodů) nemá zdravotní účinky odpovídající léčbě v přetlakové komoře.

Jsem z daleka. Je možné být u Vás hospitalizován?

Naše zařízení nemá lůžkovou část, hospitalizace v Ústavu leteckého zdravotnictví tedy není možná. Část pacientů bývá hospitalizovaná v Ústřední vojenské nemocnici, platí to však zejména pro pacienty, kteří jsou léčeni tam. To však nemáme jak ovlivnit a hospitalizaci proto nemůžeme nabídnout ani nijak zařídit.

 

FaLang translation system by Faboba

Objednejte se

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací Rozumím

Hlavní kontakty

Přijímací kancelář
pro letecký personál

telefon: 973 21 24 55
fax: 224 31 19 34
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pracovní doba

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:30

Ordinační hodiny

Po - Čt  7:00 - 14:30
 7:00 - 13:00

Otevírací doba - lékárna

Po - Čt  7:00 - 15:30
 7:00 - 13:15

Odběrová laboratoř

Po – Čt  8:00 - 13:45
 8:00 - 12:30